Lin Dan’s teammate Qiu Bohui praised for his devotion into campus sports

Lin Dan’s teammate Qiu Bohui praised for his devotion into campus sports
http://sports.163.com/12/1019/05/8E5H922A00051C8M.html


GUANGZHOU KEYU Sports Culture Development Co., Ltd. @copyright
GUANGZHOU DESANHEYUAN Advertising Co., Ltd. Technical Support
ADD:GuangZhou Luogang area YingRi Road No.1 TEL:020-22030999
FAX:020-22030999 E-mail:gzky@gz-keyu.com 粤ICP备12345678号  

Back to top